Wykup Dostęp do Kursu

CHEMIA NIEORGANICZNA

Przygotuj się do Matury z Chemii
700 Roczny dostęp
 • 60+h nagrań
 • Prezentacje dotyczące chemii nieorganicznej
 • Quizy po każdej lekcji
 • Mapy myśli

CAŁY KURS

Przygotuj się do Matury z Chemii
1200 Roczny dostęp
 • 100+h nagrań
 • Wszystkie prezentacje
 • Quizy po każdej lekcji
 • Mapy myśli
 • Kolorowanki
 • Plan nauki
Popularny

CHEMIA ORGANICZNA

Przygotuj się do Matury z Chemii
650 Roczny dostęp
 • 40+h nagrań
 • Prezentacje dotyczące chemii organicznej
 • Quizy po każdej lekcji
 • Mapy myśli

Cały Kurs

Przygotuj się do Matury z Chemii
1200 Roczny dostęp
 • 100+h nagrań
 • Wszystkie prezentacje
 • Quizy po każdych zajęciach
 • Mapy myśli
 • Kolorowanki
 • Kalendarz tematyczny
Popularny

Chemia Nieorganiczna

Przygotuj się do Matury z Chemii
700 Roczny dostęp
 • 60+h nagrań
 • Prezentacje dotyczące chemii nieorganicznej
 • Quizy po każdych zajęciach
 • Mapy myśli

Chemia Organiczna

Przygotuj się do Matury z Chemii
650 Roczny dostęp
 • 40+h nagrań
 • Prezentacje dotyczące chemii organicznej
 • Quizy po każdych zajęciach
 • Mapy myśli

Nie potrzebujesz CAŁEGO KURSU?

Zapoznaj się z pakietami tematycznymi. Każdy umożliwia Ci dostęp do poszczególnych tematów na cały rok.

PAKIET A

Przygotuj się do Matury z Chemii
150 Roczny dostęp
 • Atom
 • Układ okresowy
 • Wiązania chemiczne
 • Hybrydyzacja
 • Promieniotwórczość

PAKIET B

Przygotuj się do Matury z Chemii
250 Roczny dostęp
 • Związki nieorganiczne i reakcje
 • Właściwości pierwiastków
 • Blok s
 • Blok p
 • Blok d

PAKIET C

Przygotuj się do Matury z Chemii
250 Roczny dostęp
 • Obliczenia Chemiczne
 • Stechiometria
 • Roztwory
 • Elektrolity

PAKIET D

Przygotuj się do Matury z Chemii
100 Roczny dostęp
 • Kinetyka
 • Statyka
 • Reakcje redoks

PAKIET E

Przygotuj się do Matury z Chemii
125 Roczny dostęp
 • Termochemia
 • Elektrochemia

PAKIET F

Przygotuj się do Matury z Chemii
150 Roczny dostęp
 • Alkany
 • Alkeny
 • Alkiny
 • Alkadieny
 • Węglowodory alicykliczne
 • Węglowodory aromatyczne

PAKIET G

Przygotuj się do Matury z Chemii
150 Roczny dostęp
 • Alkohole
 • Fenole
 • Aldehydy
 • Ketony

PAKIET H

Przygotuj się do Matury z Chemii
200 Roczny dostęp
 • Kwasy karboksylowe
 • Estry
 • Tłuszcze
 • Woski
 • Mydła

PAKIET I

Przygotuj się do Matury z Chemii
200 Roczny dostęp
 • Izomeria optyczna
 • Cukry
 • Aminy
 • Amidy
 • Mocznik
 • Aminokwasy
 • Białka
Scroll to Top